วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ทส. เตรียมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจาณาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการจ้างงานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -​19  ทั้งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มีอาชีพมีรายได้และมีส่วนในการร่วมดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

Loading