วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ครม.มีมติให้ กฟภ. ใช้งบประมาณ 7.7 หมื่นล้านบาท พัฒนาระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 12 จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 วงเงินลงทุนรวม 77,334 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศจำนวน 57,999 ล้านบาท และเงินรายได้จำนวน 19,335 ล้านบาท โดยเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ให้เป็นสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบฟ้า ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ธุรกิจอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่สำคัญให้มีขีดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าใน 12 เขตทั่วประเทศ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 3 การไฟฟ้าเขต คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลพบุรี , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 การไฟฟ้าเขต คือ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา , ภาคกลาง 3 การไฟฟ้าเขต คือ อยุธยา ชลบุรี นครปฐม , ภาคใต้ 3 การไฟฟ้าเขต คือ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ระหว่างปี 2563-2568

ทั้งนี้ กฟภ. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยว่า การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างในพื้นที่ กฟภ. ไม่มีการดำเนินงานที่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อห้ามทางกฎหมาย รวมทั้ง กฟภ. จะมีระบบติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินงานเพื่อไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่ข้างเคียงด้วย

Loading