วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

พช.เดินหน้าแก้หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอนแก่น หลังพบ 510 โครงการต้องเข้ารับมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน

พช.เดินหน้าแก้หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอนแก่น หลังพบ 510 โครงการต้องเข้ารับมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ขณะที่ลูกหนี้ทั้งจังหวัดทยอยเข้าปรับโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขที่ มท.กำหนด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ส.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดให้มีการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทั้ง 26 อำเภอ ที่อยู่ในกลุ่มเข้าข่ายและกลุ่มต้องปรับโครงสร้างหนี้เข้ารายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้กับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาการจังหวัดที่ออกหน่วยให้บริการตลอดทั้งวันในวันนี้

นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการในพื้นทีเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างงาน สร้างรายได้ รวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับสตรีและองค์กรสตรี โดยมีเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินโครงการละ 200,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 2 ปี และต้องชำระคืนอย่างน้อยปีละ 2 งวด โดยการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนั้นแยกเป็น 2 กลุ่มหลักคือประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ซึ่งขอนแก่น ได้พิจารณาอนุมัติเงินให้กับกองทุนทุกอำเภอ วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท และในเฉพาะงบประมาณ 2566 ได้อนุมัติให้กับกลุ่มตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 82 โครงการ วงเงิน 7,750,597 บาท และประเภทเงินอุดหนุน 29 โครงการ วงเงิน 1,380,000 บาท

“การอนุมัติเงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินกู้ จะแยกเป็น 2 หมวดหลักคือด้านพัฒนาอาชีพ อาทิการเลี้ยงสัตว์,ปลูกเมล่อน,ปลูกกุหลาบและปลูกเห็ดขอนขาว ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารสตรีแบ่งปัน ปลูกพืชผักปลอดภัย ด้านผ้าไทยใส่สนุก คือการทอผ้าไหม ,แปรรูปผ้าไหม,ทอผ้าฝ้าย ประเภทพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คือการทำขนมหวาน,รับซื้อของเก่าและรถเร่ขายผลไม้ และสุดท้ายคือประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปบรรจุภัณฑ์และการตลาด ขณะที่จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมายอมรับว่ากระทบกับการชำระหนี้ของสมาชิกอย่างมาก แต่ที่จากการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่ค้างชำระพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการด้านการเงิน”

ขณะที่ น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2566 ขอนแก่นมีลูกหนี้คงเหลือ 73,753,155.69 บาท ในจำนวนนี้มีหนี้เกินชำระ ทั้งสิ้น 510 โครงการ วงเงิน 11,242,133.80 บาท ทำให้วันนี้ พช.จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นมาตรการเชิงรุกที่ พัฒนาการอำเภอและคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจะปฎิบัติการเชิงรุกเชิญชวนให้กับลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย 510 โครงการเข้ารับการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.

” กรมการพัฒนาชุมชนได้ออกแคมเปญพิเศษให้กับลูกหนี้ที่จะเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษแยกเป็นกลุ่มที่ค้างชำระเต็มจำนวนคือหากมีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาทั้งหมด จะงดดอกเบี้ยผิดนัด 100% หรือหากสามารถจ่ายเงินต้นได้ไม่น้อยกว่า 20% จะลดดอกเบี้ยผิดนัดให้ 90% ทันที ขณะที่กลุ่มค้างชำระบางส่วน หากมีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาทั้งหมด จะงดดอกเบี้ยผิดนัด 100% หรือหากมีการจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยตามสัญญาทั้งหมดในงวดที่ค้าง ก็จะงดดอกเบี้ยผิดนัด 100% เช่นกัน หรือหากมีการจ่ายเงินต้นไม่น้อยกว่า 20% ก็จะลดดอกเบี้ยผิดนัดให้ 90% อีกด้วย”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2