วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

สมาคมฟุตบอลฯ ตั้งคณะร่างระเบียบ วางแนวทางให้สโมสรเตรียมตัวก่อนกลับมาแข่งขันหลังโควิด-19

03 มิ.ย. 2020
246

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสมาคมฯ, ไทยลีก, สโมสรสมาชิก, แพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด พร้อมทั้งวางแนวทางปฏิบัติแก่สโมสร สำหรับการฝึกซ้อม รวมถึงการจัดแข่งขัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐ รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุข

จากการที่ฟุตบอลลีกอาชีพ ฟุตซอล รวมถึงฟุตบอลชายหาด มีอันต้องงดการแข่งขัน เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการติดเชื้อของนักกีฬา แฟนบอล ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีการผ่อนปรนจากภาครัฐนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากมีการอนุญาตจากภาครัฐ ให้สามารถกลับมาแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาดต่อได้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกรายการ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค และมาตรการป้องกัน ตามที่ราชการและสาธารณสุขกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังทำหน้าที่วางแนวทางการฝึกซ้อม รวมถึงการจัดแข่งขัน แก่สโมสรกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด เพื่อให้มีความพร้อมก่อนกลับมาแข่งขัน ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสอดคล้องกับบริบทของการแข่งขัน ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกัน เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาล สาธารณสุข สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) หรือ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) กำหนด เช่น รูปแบบการแข่งขัน ในกรณีที่มีการห้าม หรือจำกัดจำนวนกองเชียร์เข้าชมการแข่งขัน เป็นต้น

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

 • พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็น ประธานกรรมการ
  2. นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ เป็น รองประธานกรรมการ
  3 พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน เป็น รองประธานกรรมการ
  4. นายอรรณพ สิงห์โตทอง เป็น รองประธานกรรมการ
  5. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เป็น กรรมการ
  6. นายยงยศ พึ่งธรรม เป็น กรรมการ
  7. นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็น กรรมการ
  8. นายเบนจามิน ตัน เป็น กรรมการ
  9. นายวรงค์ ทิวทัศน์ เป็น กรรมการ
  10. น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ เป็น กรรมการ
  11. นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล เป็น กรรมการ
  12. ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ เป็น กรรมการ
  13. พันตำรวจโทพชร์ ฐาปนดุลย์ เป็น กรรมการ
  14. นายสุรเดช อนันทพงศ์ เป็น กรรมการ
  15. นายธัญญะ วงศ์นาค เป็น กรรมการ
  16. นายยศวัจน์ ดำรงกุลวิศิษฐ์ เป็น กรรมการ
  17. นายเศรษฐกรชัย ชื่นตา เป็น กรรมการ
  18. นายธีรภัทร์ วนิชาชีวะ เป็น กรรมการ
  19. นายไพฤทธิ์ ต้านไพรี เป็น กรรมการ และ เลขานุการ
  20. นายดนัยพร คำประชม เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  21. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูขันธ์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  22. นางสาวสุจิตตรา ดอกดวง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  23. นางสาวเมวิกา เยือกเย็น เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  24. นายไกรพล สัพพัญญู เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  25. นายกลวัชร์ ปิยะศิริกุล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

 393 total views,  2 views today