วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล 

สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(22 ธ.ค. 66) ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 4 มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ดำเนินงาน โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567 โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาคของยาเสพติดในชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติคโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน


สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้พิจารณาคัดเลือก ตำบลพระลับอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยังพบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้เสพ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในชุมชนโดยชุมชน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2