วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร”การจัดทำ TOR ให้ถูกต้องทำตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านงานก่อสร้าง และ การพิจารณาค่า K” รุ่นที่ 3

  สำนักบริการวิชาการ กำหนดจัดหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 การจ้างออกแบบ การจัดซื้อที่ดิน บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว 159 หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง และหลักการพิจารณาคำนวณค่า K” ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าอบรม 41 ท่าน จาก 11 หน่วยงาน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร อาจารย์ เพชร โพสาราช ผู้ชำนาญการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/ ระเบียบพัสดุภายใต้บริบทของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น(อปท) ไม่น้อยกว่า 34 ปี อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธา / หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและความคุมงานก่อสร้าง ( นักบริหารงานการช่าง) ไม่น้อยกว่า 15 ปี พร้อมคณะ

ที่มาข่าว/ https://th.kku.ac.th/168201/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา