วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักบริการวิชาการ กำหนดจัดหลักสูตรระยะสั้น “พัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560

สำนักบริการวิชาการ กำหนดจัดหลักสูตรระยะสั้น “พัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 การจ้างออกแบบการจัดซื้อที่ดิน บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตาม ว 159 หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง และหลักการพิจารณาคำนวณค่า K“ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนผู้เข้าอบรม 33 ท่าน (16หน่วยงาน)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร ท่านอาจารย์ เพชร โพสาราช ผู้ชำนาญการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/ ระเบียบพัสดุภายใต้บริบทของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น(อปท) ไม่น้อยกว่า 34 ปี ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธา / หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและความคุมงานก่อสร้าง (นักบริหารงานการช่าง) พร้อมคณะ

โดยหลักสูตรกล่าวถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับ ราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 แนวทางการจัดทำ TOR งานก่อสร้างตามหนังสือสั่งการ ว 159 หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และการพิจารณาคำนวณค่า K

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2