วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skillผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุดรธานี

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2566(ฉบับใหม่) พัฒนาศักยภาพด้านการจัดซื้อจัดตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 การจ้างออกแบบ การจัดซื้อที่ดิน บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการจัดทำคุณลักษณะ (TOR)” ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี จำนวนผู้เข้าอบรม 27 ท่าน (12หน่วยงาน)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิภา ธูสรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญระเบียบกฎหมายการเงินการคลังท้องถิ่น อาจารย์ เพชร โพสาราช ผู้ชำนาญการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/ ระเบียบพัสดุภายใต้บริบทของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น (อปท) ไม่น้อยกว่า 34 ปี พร้อมทีม

โดยหลักสูตรกล่าวผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เก่ยวกับ ระเบียบ การเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่น ลดข้อทักท้วง การถูกเรียกเงินคืนหรือการถูกดำเนินการทางวินัย และอาญา รูปแบบ วิธีการของการทุจริต และสาเหตุของการทุจริต เพื่อได้คอยระมัดระวัง คอยสอดส่อง หาวิธีป้องกันมิให้มีช่องว่างให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร เกิดภาพลักษณะที่ดี สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นต่อประชาชนในการบริหารงานขององค์กร เป็นต้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2