วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สาธิต มข.มอดินแดง รวมพลัง 4 ฝ่ายจัด SMD Family Running For Fun 2024 ร่วมฉลอง 60 ปี มข.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 ฝ่าย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล SMD Family Running For Fun 2024 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม  2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล SMD Family Running For Fun 2024 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย อ.ไพทูล  นารคร  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา อ.ธนภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพานิช  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา ดร.กวี จรุงทวีเวทย์  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ และ นายชุมพล  ศิลปดอนบม  ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการรอบรั้ว มข. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิร์ตซ ดำเนินรายการโดย นางเบญจมาภรณ์  มามุข เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.10 – 11.00 น.

อ.ไพทูล  นารคร   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล SMD Family Running For Fun 2024 ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนมีการก่อตั้งครบรอบ 42 ปีแล้ว ยังมีความพิเศษคือ เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดงาน อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากอีก 5 ฝ่าย คือโรงเรียนสาธิตฯอนุบาล, ประถมศึกษาศาสตร์, มัธยมศึกษาศาสตร์, สาธิตฯ นานาชาติ และสาธิตฯ การศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) รวมเป็น 7 ฝ่าย ภายใต้การนำของ รศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้กำลังใจทีมบริหารและบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมนี้ อันเป็นการสร้างเสริมศักยภาพเด็กๆ ด้านกีฬา รวมถึงยังเป็นการฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกัน ทั้งกับเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ มีการรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีกรรมการนักเรียนเข้ามาเป็นแกนนำ ทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปสู่เพื่อนๆ น้องๆ  การเป็นช่างภาพร่วม การจัดเตรียมกองเชียร์ตามจุดวิ่งระยะต่างๆ ทั้งนี้ เด็กๆ สามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อ.ไพทูล  กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความเข้มแข็งของทั้ง 2 ชมรมฯ ที่มาช่วยร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  ในทุกๆ ด้าน นอกเหนือจากกิจกรรมวิ่งครั้งนี้แล้ว เรายังจะมีความร่วมมือกันอีกครั้งในการขับเคลื่อนงานทางวิชาการใน Khon Kaen  Educational Innovation Expo 2024 มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ วันที่ 19 – 20 มกราคม 2567 เป็นการจัดงานใหญ่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ เป็นอย่างดี โดยครั้งนี้เรามีความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เชื่อมั่นว่าจากการร่วมมือกันทั้ง 4 ฝ่าย อย่างเข้มแข็งเช่นนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ที่สำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้เกิดผลดีต่อตัวของนักเรียนให้มีคุณภาพเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ด้าน อ.ธนภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพานิช  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน ที่ได้ปลดปล่อยพลังงาน มีการละลายพฤติกรรม เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองและครูฯ และชมรมศิษย์เก่าฯ ที่ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะกิจกรรมการวิ่ง SMD Family Running For Fun 2024 ที่เด็กๆ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ตั้งตารอคอยเพื่อจะได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานเช่นนี้อีกปี ที่สำคัญทีมอาจารย์คณะกรรมการฝ่ายประถมศึกษา เราได้มีการประชุมทีมทำงานวางแผนการทำงานกันเป็นระยะ เพื่อให้เด็กๆ ได้เติมเต็มความสุขด้วยการออกกำลังกาย ได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานพร้อมกับครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เด็กๆ ได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมก้าวไปสู่ชีวิตการศึกษาในชั้นสูงต่อไป

ส่วน นายชุมพล  ศิลปดอนบม  ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ชมรมศิษย์เก่าสาธิตมอดินแดง นับจากรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมดร่วมๆ 1 หมื่นคน  ซึ่งเรามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม               ไปในกลุ่มศิษย์เก่าทั้งหมด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้พร้อมกัน เพราะกิจกรรมวิ่งนี้เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่เชื่อมโยงให้ศิษย์เก่ามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้กลับมาโรงเรียน เหมือนกลับมาสู่บ้านเก่า มาดูความเป็นอยู่ มาให้กำลังใจ รุ่นน้องๆ และชมรมฯ ก็มีการร่วมจัดซุ้มอาหารด้วย เป็นการร่วมกันสร้างความสามัคคี ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวตนเองและครอบครัวสาธิต เพราะหลายๆ ท่านเป็นศิษย์เก่ากันทั้งครอบครัว และหลายท่านมีบุตรกำลังศึกษาอยู่ที่นี่ เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะช่วยทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความรักความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น และชมรมฯ จะยังมีการวางแผนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับโรงเรียนอีกหลายโครงการตลอดทั้งปี

สุดท้าย ดร.กวี จรุงทวีเวทย์  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล SMD Family Running For Fun 2024 ชมรมฯ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการจัดงาน ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่ 5 นี้ รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ภายใต้สโลแกน “ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง สานพลังแห่งรัก” ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่ความรักในครอบครัวสาธิตทั้ง 7 ฝ่ายเท่านั้น แต่หมายรวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และครอบครัวรอบข้าง มข.ด้วย เป็นบทบาทอันสำคัญของชมรมฯ ที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้           ซึ่งมีความพิเศษคือ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

สำหรับ กิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล SMD Family Running For Fun 2024 ภายใต้สโลแกน “ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง สานพลังแห่งรัก” รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7  มกราคม 2567 โดยมีจุด Start และ Finish ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)                                การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ประเภท Fun Run ระยะ 3.0 กิโลเมตร (ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 06.40 น.)

2. ประเภท Mini marathon ระยะ 6.0 กิโลเมตร (ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 06.30 น.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่  13  พฤศจิกายน – 17  ธันวาคม  2566

สามารถติดตามรายละเอียด และการสมัคร ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ SMD Family Running For Fun 2024

หรือ ดร.กวี  จรุงทวีเวทย์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ โทร. 083 2947151

และ คุณเก่ง สุรพงษ์  ใจเมือง  รอง ปธ.ชมรมศิษย์เก่าฯ     โทร. 081 5447799   

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเติมความชื้นให้บรรยากาศลดความร้อน
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3