วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจวิกฤตว่างงานมาจากโควิด-ศก.ไม่ดี วอนรัฐช่วยจ้างงาน-ลดภาษี

08 มิ.ย. 2020
284

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี”ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน” จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤตว่างงาน” มาจากเรื่องอะไร?

อันดับ 1 การแพร่ระบาดโควิด-19 88.18% อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี 74.03% อันดับ 3 ปิดกิจการ 46.22% อันดับ 4 ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35% อันดับ 5 เลือกงาน 21.12%

2. ประชาชนคิดว่า “การว่างงาน” ทำให้เกิดปัญหาอะไร? ตามมาบ้าง

อันดับ 1 หนี้สิน 88.91% อันดับ 2 ความเครียด/สุขภาพจิต 85.73% อันดับ 3 ปัญหาความยากจน 73.48% อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว 73.29% อันดับ 5 ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ 67.60% อันดับ 6 ฆ่าตัวตาย 60.08% อันดับ 7 การคดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น 52.75% อันดับ 8 ทุจริต/คอรัปชั่น 42.82%

3. กรณี “วิกฤตว่างงาน” ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร?

อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ 71.00% อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี 63.82% อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ 58.58% อันดับ 4 ฝึกอาชีพ 54.22% อันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91%

Loading