วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

อค-ปส. และ อปอ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1

(มีคลิป)เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567  เวลา 10.00น.โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดย นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมด้วยนายวีรศักดิ์ ชาติวรรณ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง ,นางวรรณพร คราประยูร หัวหน้าหน่วยประสานงาน ,นางสาวจิตติมา อ้นขวัญเมือง หัวหน้าหน่วยพัสดุและจัดหา พร้อมผู้ปฏิบัติงานหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) ร่วมในจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ของโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน (อค-ปส.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน โดยเน้นจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ผ่านสื่อของเล่น ซึ่งเป็นการเล่น ในห้องเรียนและเล่นกลางแจ้ง ใช้ของเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้ มีทั้งแบบประดิษฐ์ของเล่นเองจากธรรมชาติ และของเล่นจากการจัดซื้อ ให้เด็กปฐมวัย เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมีแพทย์หญิงสุจิรา ขวาแซ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ  

      ด้านนายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นในครั้งนี้ว่า “วันนี้ในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในส่วนงานวันเด็กวันนี้ทาง กฟผ.ได้มามอบกำไรคืนสู่สังคม กฟผ.เองก้มีนโยบายด้าน CSR ที่จะดูแลพื้นทีชุมชนที่อยู่ใกล้สถานีไฟฟ้า วันนี้ทาง กฟผ.มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อเพิ่มทักษะด้านความคิด ด้านอารมณ์ ด้านการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเติมเต็มของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ที่ขาดแคลนอยู่ครับ”นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

        นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.พร้อมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.)ในฐานนะ กฟผ.ในพื้นที่ได้กล่าวเสริมว่า “วันนี้ยินดีที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันเด็ก สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับทางโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)ในวันนี้ ทางด้านฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.อยากจะขอแจ้งประชาสัมพันธ์เตือนถึงพี่น้องประชาชน ข้อควรระวังของพี่น้องประชาชนที่ปลูกอ้อย ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งโรงงานน้ำตาล เกษตรกรไม่ควรเผ่าไร่อ้อยอาจมีผลกระทบต่อเสาสายระบบส่งไฟ อาจเกิดการขัดข้องและเป็นอันตรายได้ สุดท้ายฝากถึงโรงงานน้ำตาลด้วยถึงการรณรงค์ไม่ซื้ออ้อยที่เผาจากเกษตรกรด้วยนะครับ”นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

      ด้านนางปิยะนันท์ โพธิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้เป็นตวแทนกล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “วันนี้ในนามตัวแทนของสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอขอบพระคุณทาง กฟผ.ที่ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อของเล่นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”นางปิยะนันท์ โพธิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นปิดท้าย

           ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1(Job No. RTS2-01-S08) และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับในการดำเนินงานของโครงการฯ กฟผ. ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 d7zHSwy.jpeg MB9x2v.jpeg d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าฯขอนแก่น ย้ำชัดลุยตรวจค้นหายาเสพติดทุกหมู่บ้าน แม้จะหมดห้วงระดมปราบยาเสพติด 90 วัน
ขอนแก่นคุมเข้มชุดสังฆภัณฑ์-สิ่งของทำบุญรับวันพระใหญ่ เตือนผู้ประกบการติดฉลากราคา-มีอายุก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ขอนแก่น มอบโฉนดเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกร 72 ราย 72 แปลง 1,120 ไร่ ตาม โครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คนขอนแก่นเริ่มไม่มั่นใจหลังรัฐบาลแถลงคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต ทั้งยังปรับปรุงเงื่อนไขรายการสินค้าต้องห้ามเพิ่มขึ้น ไม่สามารถใช้เงินในโครงการซื้อได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานสัมมนาประจำปี 2567 เรื่อง “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”