วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักบริการวิชาการ Upskill งานเสริมความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ การจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียน ต่าง ๆ และการดำเนินการตาม ว 56 แนวทางการบริหารสัญญาตาม ว 124 และ ว 125 แนวทางปรับลดเนื้องานตาม ว 452” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 47 ท่าน

หลักสูตรนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ด้านพัสดุ โดยอาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ (กสทช.) ให้ความรู้ ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จุดเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้าย มีการยกตัวอย่าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหนังสือสั่งการ พร้อมกับชี้แจง กรณีศึกษา ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ จากผู้เข้ารับการอบรม

ภาพ-ข่าว/ชาลี พรหมอินทร์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 d7zHSwy.jpeg MB9x2v.jpeg d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ตรวจสอบภายในสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 9
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ชี้ทริคการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9
สำนักบริการวิชาการ ติวเข้มบุคลากรด้านการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กร