วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

พร้อมแล้ว!!! หลักสูตรพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นชุมชน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” มุ่งเน้นทักษะการออกแบบฝายดินซีเมนต์ให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

รับจำนวน 100 ท่าน ภายใต้คุณสมบัติดังนี้
ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง : ที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักปลัดฯ กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง อาทิ ด้านแบบแผนและก่อสร้าง การโยธา ช่างสุขาภิบาล ควบคุมอาคาร งานสาธารณสุข บริการสาธารณสุขปกครอง นิติการ พัสดุและทรัพย์สิน สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ รวมถึงงานพัฒนาธุรกิจ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง: ผู้บริหาร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน ในหน่วยงานภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา: อาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, เกษตรศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
นิสิต/นักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่ ที่พร้อมปฏิบัติงานในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4 หรือจบการศึกษามาแล้ว ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, เกษตรศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ริ่มสมัครได้วันนี้ ถึง 16 มกราคม 2567
ลิงค์สมัครอบรม https://kku.world/6h078
กลุ่มไลน์ติดตาม https://kku.world/2n4qb
สอบถาม https://kku.world/gtkr0
ข้อมูลโครงการ https://kku.world/ixysh
ชำระค่าอบรม https://kku.world/ywx77
แล้วรีบมาสมัครกันเยอะ ๆ นะครับ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 d7zHSwy.jpeg MB9x2v.jpeg d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2