วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566
sdsdsds

ทม.ศิลา พร้อมรับพุทธมณฑลอีสาน เร่งเสนอแผนบริหารจัดการและตั้งงบประมาณรองรับ เพื่อพร้อมส่งต่อแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด สู่เส้นทางการท่องเที่ยว

29 ส.ค. 2023
ทม.ศิลา พร้อมรับพุทธมณฑลอีสาน เร่งเสนอแผนบริหารจัดการและตั้งงบประมาณรองรับ “ไพรัตน์” มั่นใจ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทุกฝ่าย เห็นความตั้งใจของชุมชน พร้อมส่งต่อแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด สู่เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงของเด่นของดีในทุกอำเภอ      เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 ส.ค.2566 ที่อาคารอำนวยการพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้าวองค์พระ ภายในพื้นที่พุทธณมณฑลอีสาน บ.เต