วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566
sdsdsds

ต่อลมหายใจชาววิทยุชมชน ผู้ประกอบกิจการวิทยุภาคประชาชน เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันการแก้กฎหมาย ให้วิทยุฯได้อยู่ต่อ

09 ก.ย. 2023
ผู้ประกอบกิจการวิทยุภาคประชาชน เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ให้ผลักดันการแก้กฎหมาย หลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้เคยเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วให้แล้วเสร็จตามกำหนด จากการที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกับตรวจความพร้อมของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่ จ.อุดรธานี นายวรพจน์ ลัภโต ประธานชมรมผ