วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566
sdsdsds

OR จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง

15 ก.ย. 2023
(มีคลิป)OR จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนภูมิภาค ประจำปี 2566 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ต้อนรับคณะสื่อมวลชนภูมิภาคจากจังหวัดขอนแก่นและสงขลา ที่เข้าเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิ