วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: กระทรวงมหาดไทย

AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย

16 ก.ย. 2022
AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนการสอนทั่วประเทศ AISจับมือภาครัฐ4หน่วยงานหลัก ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” หลักสูตรการ