วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ค้นหา: นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

จับมือนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เดินหน้ายกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสาน

23 มี.ค. 2022
เอไอเอส จับมือนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5Gวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเ ทคโนโลยี เดินหน้ายกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคอีสาน เสริมขีดความสามารถ ตอบโจทย์การทำงานแบบ Smart Industrial ที่สมบูรณ์แบบ เอไอเอส ยังคงเดินหน้าขยายโครงข่ายอัจฉริยะ5Gให้มีความครอบคลุมสูงสุด สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ดิจิทัลเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเป็นเครื่องมือสำ