วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ค้นหา: พลังรัฐ-เอกชน-ประชาชน

ขอนแก่นผนึกพลังรัฐ-เอกชน-ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ “ธีระศักดิ์” ทุกอย่างทำได้จริง ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

28 เม.ย. 2022
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 เม.ย. 2565 ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ UNESCO ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อบจ.ขอนแก่น , เทศบาลนครขอนแ