วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ค้นหา: มวลชนไทยนิวส์ทอล์ก

มวลชนไทยนิวส์ทอล์ก พูดคุยกับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. งาน“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

10 ก.ย. 2022
(มีคลิป)มวลชนไทยนิวส์ทอล์ก พูดคุยกับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งาน“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” https://youtu.be/jphtatguoQU มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”ในโครงการKKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ –

โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ สอดรับแนวคิด “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

22 ส.ค. 2022
โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ สอดรับแนวคิด “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายบัณฑิต เยาวขันธ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และนายอนันต์ ศรีกุศลานุกูล ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนใ