วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ค้นหา: ยางกั้นล้อ

โออาร์ จับมือพันธมิตร ผลิตยางกั้นล้อสำหรับที่จอดรถใน พีทีที สเตชั่น สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไทย สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท

28 ม.ค. 2022
โออาร์ จับมือพันธมิตร ผลิตยางกั้นล้อสำหรับที่จอดรถใน พีทีที สเตชั่น สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไทย สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า4ล้านบาท นายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีกน้ำมันและนายภาณุพันธ์ ทรัพย์จรัสแสง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)พร้อมด้วยนายสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด (SKP)นายณกร