วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ค้นหา: ออร์บิท-ดิจิทัล

OR จับมือ บลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล” มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อทุกคนและสร้างการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไร้ขีดจำกัด

08 มี.ค. 2022
ออร์บิท ดิจิทัล (Orbit Digital)บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ที่ถือหุ้น100% โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือORกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือBBIKที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดยORมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ40และBBIKร้อยละ60เผยแผนผลักดันให้ORก้าวสู่การเป็นผู้นำDigital Mobility & Lifestyleผ่าน3โครงการดิจิทัลขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาดิจิ