วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ค้นหา: โครงการรักษ์-แอท-หนองกุง

โออาร์ เดินหน้าสนับสนุน โครงการรักษ์ แอท หนองกุง จ.ขอนแก่น ปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือชุมชน สังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

10 พ.ค. 2022
โออาร์ เดินหน้าสนับสนุน โครงการรักษ์ แอท หนองกุง จ.ขอนแก่น ปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือชุมชน สังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่นบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือโออาร์ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนบ้านหนองกุง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดสว่างสุทธาราม และพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านหนองกุง ซึ่งถือเป็นส่วน