วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ค้นหา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา-2

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วอน รพ.ขอนแก่น ปฎิบัติตามกฎหมาย หลังมติผลตรวจกรมอนามัยยืนยันโรงกำจัดขยะติดเชื้อตั้งกลางชุมชนไม่ถูกสุขลักษณะ สร้างความเดือดร้อนชัดเจน

03 ก.ย. 2023
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วอน รพ.ขอนแก่น ปฎิบัติตามกฎหมาย หลังมติผลตรวจกรมอนามัยยืนยันโรงกำจัดขยะติดเชื้อตั้งกลางชุมชนไม่ถูกสุขลักษณะ สร้างความเดือดร้อนชัดเจน ยืนยันไม่มีปมขัดแย้งระหว่างกรม แต่ประชาชนเดือดร้อนชัดเจน ขณะที่เทศบาลฯส่งคำสั่งระงับการเผาขยะแล้วและให้แก้ไขให้ถูกต้อง และยังไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างแล้ว เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 ก.ย.2566 ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จ.ขอนแก่น นพ.ชาตรี เมธา