วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ค้นหา: cognitive-telco

ข่าวประชาสัมพันธ์ AIS โชว์ศักยภาพแกร่งระดับโลก หนึ่งเดียวในเอเชียกวาด 3 รางวัลรวด บนเวที ASIAN Telecom Award สอดรับเป้าหมาย Cognitive Telco ก้าวสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะชั้นนำ

30 มี.ค. 2022
AIS โชว์ศักยภาพแกร่งระดับโลก หนึ่งเดียวในเอเชียกวาด 3 รางวัลรวด บนเวที ASIAN Telecom Award สอดรับเป้าหมาย Cognitive Telco ก้าวสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะชั้นนำ 30มีนาคม2565:จากความมุ่งมั่นตั้งใจของAISในฐานะผู้นำตลาดกับเป้าหมายสำคัญในการก้าวสู่การเป็นCognitive Telcoหรือองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะผ่านการพัฒนาโครงข่ายAIS 5Gเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะเป็นส่วนสำคัญต่อประสบการ