วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ค้นหา: sdgs

มข. โดยสำนักบริการวิชาการ และเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)”จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

09 ก.ย. 2022
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการ และเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)"จัดประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิดขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เ