วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน

สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร Upskill เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ด้าน “ศึกษาระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และทำอย่างไรให้การจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ถูกอกถูกใจ ตรงความต้องการของคนในท้องถิ่น “ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567  ณ รงแรมเพิร์ล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การอบรมในครั้งนี้ได้ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาถ่ายทอดประสอบการณ์และ และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ที่สนใจหรือว่าที่ผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ในการหาเสียงเลือกตั้งตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามกฎหมายจัดตั้งได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ กติกาในการจัดการเลือกตั้งเช่นวิธีการหาเสียงเลือกตั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครการยื่นการมายื่น หรือการยื่นเกินกำหนดหรือการยื่นค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จตลอดจนกระบวนการในการลงคะแนนเลือกตั้ง การได้รับเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง และตระหนักถึงถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งความสำคัญในการขับเคลื่อน แก้ปัญหาแก่ประชาชนและสร้างความเจริญในท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้