วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

08 มิ.ย. 2024
38

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “เทคนิคและขั้นตอนการจัดทำเอกสารปรับปรุงตำแหน่ง การเขียนวิสัยทัศน์และผลงาน เพื่อเลื่อนระดับอาวุโส ระดับชำนาญการพิเศษ ทุกตำแหน่ง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล” รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการเสนอค่างานเพื่อขอปรับปรุงตําแหน่ง เทคนิคและวิธีการเขียนวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานดีเด่นทางวิชาการ และการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ ที่ ก.กลาง กําหนด โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากร อาจารย์สุภาวดีค้ำคูณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

อาจารย์สุกัญญา สุราชวงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ความรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้หลังจากเข้าอบรม คือ เทคนิคในการเขียนค่างาน เพื่อปรับปรุงตำแหน่ง การเขียนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนางาน และการเขียนผลงานดีเด่นทางวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ระดับกับอาวุโส ระดับชำนาญการพิเศษ

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

447968999-1005792998216163-6619665373937037280-n-1 447664522-1005792774882852-8316405207168278519-n 447286794-1005792834882846-4230142867084646607-n
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” เสริมทักษะพยาบาลรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ
สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับ ก.พ.ร.เพื่อสร้างนวัตกรรมที่นำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard แสดงผล Realtime จังหวัดขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้