วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

กฟผ. จัดโครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOL เพื่อน้องๆภาคอีสาน

กฟผ. จัดโครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOL เพื่อน้องๆภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 1 กค.63ที่ผ่านมา / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOL ให้น้องๆทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ช่วงเปิดภาคเรียนในโรงเรียน
โครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOL เป็นการดำเนินการของ กระทรวงพลังงานร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และหยุดการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเปิดภาคเรียน โดย กฟผ. ได้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส เชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นักเรียนและบุคคลากรด้านการศึกษากว่า 2 แสนคน ในสถานศึกษากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ
สำหรับภาคอีสาน ได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 20 จังหวัด รวม 54 โรงเรียน ซึ่ง กฟผ ได้ Kick off ปล่อยขบวนคาราวานรถโครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOL ณ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดย นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อปอ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ขอนแก่น เขต 1 ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถโครงการ EGAT CARE BACK TO SCHOOLเพื่อส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

Loading