วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

รัฐบาลเดินหน้าการออมกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ สร้างความมั่นคงวัยเกษียณ ยอดสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติสูงกว่าเป้า 1.2 ล้านคน

วันที่ 18 ก.ค.63 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัย โดยเฉพาะผู้มีอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อย เช่น พ่อค้าแม่ค้า ผู้รับจ้างทำงาน เกษตรกร ได้เข้าถึงการออมอย่างเป็นระบบจะได้มีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ซึ่งมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา การทำงานประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง กองทุนฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มสมาชิก สร้างพันธมิตรกับสถาบันการเงินและภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกและการจ่ายเงินกองทุนฯ ที่ขณะนี้สามารถจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีมากกว่า 13,000 แห่งได้แล้ว จากเดิมที่ต้องจ่ายผ่านธนาคารของรัฐเท่านั้น
 
ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีการรายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ ครม. ได้ทราบว่า ความพยายามผลักดันนโยบายรัฐด้านการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องของ กอช. ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ นำไปสู่จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ณ เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน 2.357 ล้านคน เกินค่าเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่กำหนดไว้ 1 ล้านคน ขณะที่ช่วงปี 2561-2562 มีจำนวนสมาชิกราว 7 แสนคนเท่านั้น ส่วนการดำเนินการต่อยอด กอช. จะลงพื้นที่สร้างตัวแทนการออมประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมความความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมกับ กอช. มีเป้าหมาย 7 หมื่น 5 พันคน ในปีนี้
 
นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการออม และ ครม. ได้เห็นชอบให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ที่มีอาชีพอิสระ (ไม่ใช่ข้าราชการและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม) หรือนักเรียน/นักศึกษา สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพราะเป็นการออมในรูปแบบ “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ” เช่น ถ้าส่งเงินสะสมเดือนละ 100 บาท รัฐจะสมทบให้อีก 50% ของเงินสะสม (แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี) และจำนวนเงินสมทบจากรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้บำนาญรายเดือน ส่วนการส่งเงินสะสม ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 50 บาท แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี
 
“สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารของรัฐ คลังจังหวัดทั่วประเทศ แอพพลิเคชัน กอช. จากนี้ อยากให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการออม จะออมมากน้อยก็ขอให้ได้เริ่ม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เราเห็นว่าการมีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงจะช่วยสร้างหลักประกันในวัยเกษียณด้วย การออมต้องสร้างให้เป็นนิสัย และการออมกับ กอช. ถือเป็นการออมแบบค่อยเป็นค่อยไป ยืดหยุ่น แต่ให้ผลตอบแทนอย่างดีและมีความมั่นคง” นางสาวรัชดา กล่าว

Loading