วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 และบรรยายพิเศษเรื่อง “FOOD BANK PLUS สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จาก 26 อำเภอ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเวทีอภิปราย ประเด็น “ความมั่นคงทางอาหารกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในยุควิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก Covid-19 ร่วมกับ พ.อ.ชัชวัสส์ เหมือนอินทร์ หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่ ๒๓ กำนันวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น นางสาวจงรัก จารุพันธุ์งาม เจ้าของสวนมีกินฟาร์ม อำเภอหนองเรือ โดยมี คุณวิรัช มั่นในบุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

Loading