วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ครัวเรือนเป้าหมายโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ให้ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” จำนวน 26 หลัง เป็นเงิน 585,000 บาท
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิงอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาสมและปลอดภัย พ.ศ.2563
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ด้วย

Loading