วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ชมรมบริจาคโลหิตขอนแก่น ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องงานบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่15 กันยายน2563 นายสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ์ ประธานชมรมบริจาคโลหิตขอนแก่น 61และกรรมการชมรม นายธนเดช กล่อมจอหอและนางภณิตา กล่อมจอหอ ร่วมประชุมประจำเดือน เทศบาลนครขอนแก่น ณ ห้องประชุมเบ็งจาล เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องงานบริจาคโลหิต ให้ประธานชุมชนและพี่น้องชาวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น95 ชุมชน ได้รับรู้ความเป็นมาชองชมรมผู้บริจาตโลหิตและงานบริจาคโลหิต

Loading