วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันวันมหิดล

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันวันมหิดล

*** ตามที่ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน ทรงเป็นพระอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์และรักษาประชาชนด้วยพระองค์เอง ทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนแก่นักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาล ให้ได้ศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงทรงประทานทรัพย์เพื่อจัดสร้างตึกผู้ป่วย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์

*** ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

Loading