วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานกิจกรรมพิเศษ”โครงการแบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา ครั้งที่ 13”

โครงการ” แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา”เป็นโครงการเล็กๆของสื่อมวลชนที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อว่า “ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน” ได้ดำเนินการจัดมาแล้วครั้งที่ 13 โดยได้นำเด็กๆจากโรงเรียนบ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีเปิดโครงการแบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา ครั้งที่ 13 มีนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 42 คน มีนายศรัญญู ลิมป์วรอมร วิศวกร, นางวาสนา โสดา ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป,พนักงานคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ โดยน้องๆได้เข้ามาศึกษา ดูงานด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัยในการใช้ก๊าซLPG ขอบเขตหน้าที่ของคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บ้านสำราญ หลังจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายจาก นายสีห์วัส อภิชาสุขไพศาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในเรื่องภาระหน้าที่ของการมีคลังก๊าซ ให้รับทราบถึงความสำคัญของคลังเก็บปิโตเลียม คือมีหน้าที่ในการสำรองและจ่าย บรรจุผลิตภัณฑ์ และก๊าซปิโตเลียมเหลว เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอีกด้วย


ในส่วนมาตรฐานด้านความปลอดภัยนั้น มีระบบการทำงานต่างๆแบบรวมศูนย์ส่วนกลาง มีอุปกรณ์หลักในระบบความปลอดภัย จัดให้มีการซ้อม พร้อมรับมือ ตรวจสอบตลอดเวลา พร้อมยังมีการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวและความปลอดภัย(มอก 18001/ OHSAS 18001:2007) นอกจากนี้ตัวอาคารสำนักงานได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001) มาเป็นแนวทางดำเนินงาน โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) แห่งนี้เคยได้รับรางวัลทั้งในและนอกสถานประกอบการมาแล้วมากมาย เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศหลายปีต่อเนื่อง เป็นต้น หลังจากนั้นน้องๆได้รับชมการสาธิตวิธีการดับเพลิง หากเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่ว ไฟลุกไหม้บริเวรหัวจ่ายก๊าซ เป็นต้น


ทางด้านนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางคณะฯ ได้มาเยี่ยมชมคลังปิโตเลียมฯในวันนี้ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหาพลังงานให้ได้มีใช้อย่างพอเพียงในประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ คลังปิโตเลียมขอนแก่น มีหน้าที่ในการจัดเก็บและจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 20 จังหวัด โดยเฉพาะก๊าซLPG ทาง ปตท.สัญญาว่าจะจัดหาและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และรู้สึกดีที่คณะฯได้มาดูงานในครั้งนี้ หากว่าหน่วยงานใดสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมทางเรายินดีต้อนรับทุกๆคณะ เพราะทุกๆท่านจะได้รับความรู้เรื่องพลังงาน การใช้พลังานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ส่วนน้องๆสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการศึกษา การดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์ต่อไป…นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่นกล่าวปิดท้าย
สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมคือพาน้องๆมาพัฒนาด้านอารมณ์โดยได้พาน้องๆมาชมภาพยนตร์ที่ เอสเอฟ ซีเนม่า ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่น เป็นการปิดกิจกรรมในวันนี้ สร้างความดีใจให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างมาก


สำหรับการจัดโครงการ ” แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา”เป็นการจัดในครั้งที่ 13 แล้ว เป็นการร่วมมือการจัดกิจกรรมโดย ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน มวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์/TV ออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงสไมล์เอฟเอ็ม101 มฮ. KKC เคเบิ้ลทีวี ข่าวขอนแก่นออนไลน์ ชมรมสื่อเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และได้รับการสนันสนุนจาก คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น โรงภาพยนต์เอสเอฟ ซีเนม่า ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขอนแก่น เป็นต้น

Loading