วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.ขก.กระตุ้นการใช้จ่ายจัดงาน “OTOP CITY IN KHONKAEN” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลางบริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพีเปิดงาน “OTOP CITY IN KHONKAEN” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “OTOP ขอนแก่น รวมใจ สู้ภัยโควิด – 19” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น และประธานบริษัทขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้


โอกาสนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานฯ ว่าจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น และบริษัทของแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อน OTOP จังหวัดขอนแก่น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันและการส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ให้มีความพร้อมในการปรับตัวสู่ยุคการตลาด 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมช่องทางการตลาด จึงได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายนักการตลาดชุมชนให้มีมุมมองใหม่ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลาย
นายศรัทธา คชพลายุกต์ กล่าวชื่นชมให้กำลังใจแก่คณะทำงานฯ และกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทั้งในและต่างจังหวัดนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของแต่ละท้องถิ่นมาร่วมแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ชมและเลือกซื้อสินค้า เป็นการเผยแพร่และเชื่อมโยงภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล
การจัดงาน “OTOP CITY IN KHONKAEN” ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด กว่า 120 ราย ซึ่งมีทั้งประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 337 total views,  1 views today