วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน จัดกิจกรรมคัดกรอง มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์ต้านมเคลื่อนที่

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน จัดกิจกรรมคัดกรอง

มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์ต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา11.30น.ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธนพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogam) มีงานจะจัดขี้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563

เริ่มตั้งแต่เวลา10.00- 19.00น. ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้สตรีเข้าถึงบริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กชเรย์เต้านมคลื่อนที่ (mammogram) โดยไม่เสียค่ใช้จ่าย และเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งรณรงค์เนื่องในเดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลราชพฤกษ์,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น,วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,เทศบาลนครขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และชมรมรู้เท่ทันมัจจุราชสีชมพู โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาขอนแก่น และระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

Loading