วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

XIAOMI สร้างปรากฎการณ์ยอดขายไตรมาส 3 ในประเทศไทยสูงถึง 234% ตามรายงานของ CANALYS

เสียวหมี่มียอดการเติบโตสูงถึง 234% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้วในไตรมาสที่ 3 ในประเทศไทย เราขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ของแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำในประเทศไทยซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในตลาดสำคัญ ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่นั้นมียอดเติบโตสูงสุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว ส่วนแบ่งทางการตลาดของเสียวหมี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นเป็นอันดับที่ 4 ถึง 14% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว

สำหรับตลาดโลก เสียวหมี่นั้นขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 3 เนื่องจากตลาดสมาร์ทโฟนมีการขยับขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ตามรายงานของ Canalys

Loading