วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับรองพื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นซึ่งพบไดโนเสาร์ ๕ สายพันธุ์ เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ธค.2563 ที่ สามย่ามมิตรทาวน์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน โดยในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste ปี 2563 ระดับประเทศ 3 รางวัล , รางวัลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และรางวัลอุทยานธรณีประเทศไทย 2 รางวัล ได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น ย้อนหลังกลับไป เมื่อ มค. 2561 จังหวัดขอนแก่น โดยมอบหมายให้ อบจ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ บูรณาการการทำงานร่วมกับในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศให้ พื้นที่ อ.ภูเวียง และเวียงเก่า เป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 เพื่อขอรับการประเมินให้เป็นระดับประเทศ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ 5 ด้านด้วยกันคือ 1) ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ซึ่งพื้นที่ภูเวียงและเวียงเก่าเป็นพื้นที่ที่พบไดโนเสาร์ทั้งพันธ์กินเนื้อและกินพืชถึง 5 สายพันธ์ 2) โครงสร้างการบริหารจัดการ3) การสื่อสารและการให้ความรู้4) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา5) การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมี นายก อบจ.ขอนแก่น โดยตำแห่นง เป็น ผอ.อุทยานธรณีขอนแก่น และระหว่างวันที่ 21-28 กค. 63 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินอุทยานระดับประเทศ ลงพื้นที่ขอนแก่น จนกระทั่งจังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้ ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า เป้าหมายข้างหน้าคือขอนแก่นต้องขับเคลื่อนให้เป็นอุทยานธรณีโลก ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกฝ่ายคงไม่ไกลเกินเอื้อม นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ได้กล่าวว่าพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นอุททยานธรณีโลก โดยต้องบูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้องนอกจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้น ขณะที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภูเวียง และเวียงเก่า รวมทั้งในตัวเมืองขอนแก่นต่างตื่นตัวที่จะสร้างอัตตลักษณ์ นำไดโนเสาร์มาทำเป็นสินค้าที่ระลึก ประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย รักษ์โลก ชุมชนบ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก ทั้งตุ๊กตาผ้าไดโนเสาร์ กระเป๋าผ้า เป็นต้น การรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศไทย ถือเป็นก้าวที่สำคัญของขอนแก่น ซึ่งทำได้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว การก้าวสู่การเป็นอุทยานธรณีโลก คงเป็นความฝันที่ไม่ไกลเกินจริง วันนี้ทุกฝ่ายพร้อมเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ขอนแก่น ปักธงอุทยานธรณีโลก หมุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนรอคอย

ที่มา/ปชส.ขก.

 283 total views,  1 views today