วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ชวนมาเช็คอิน! มข. เปิดแปลงกังหัน พร้อมชวนชมทุ่งดอกไม้นานาพรรณ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ นายภูมินทร์ ทองดี ประธานชุมนุมเกษตรเรียนรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าในเข้าเยี่ยมชมแปลงกังหัน ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 8” เป็นการปลูกและตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ดอกดาวกระจาย ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน ดอกบลูซัลเวีย ดอกเสี้ยนฝรั่ง โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมต้อนรับ แสดงความยินดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับญาติมิตรของบัณฑิตทุกท่านและเป็นพัฒนาเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแปลงกังหันจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เที่ยวชม วันที่ 5 – 22 ธันวาคม 2563 เก็บค่าเข้าชมคนละ 20บาท พิกัด : หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ตรงข้ามตลาดและโรงอาหารหอแปดหลัง ใกล้ประตูทางโคลัมโบสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูล ได้ที่ โทร. 0942595428 น้องปอน ,0648895891 น้องโจ๊ก นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข.

 1,049 total views,  1 views today