วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ประกันสังคม เปิดให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี เริ่ม 16 ธ.ค.63

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม เตรียมเปิดให้ผู้ประกันตน สามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 จนถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมแนะให้เลือกสถานพยาบาลที่สะดวกในการไปใช้บริการ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็น สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์  ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือทำผ่าน Applications SSO Connect ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายทศพล ยังแนะนำการเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้ง ว่า ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัด ซึ่งผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่เว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ  

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์ เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการจากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ แต่หากสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนก็ยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ 

Loading