วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

เอไอเอสลงนามความร่วมมือ รถบัสเพื่อน้อง จังหวัดนครราชสีมา

เอไอเอส โดยนายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามความร่วมมือเพื่อการบริการรถยนต์บัสสาธารณะ “รสบัสเพื่อน้อง” ร่วมกับหน่วยานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจาก นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU รถบัสเพื่อน้อง” ด้วยการให้บริการรถยนต์บัสฟรีในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้า และเย็น จากบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา ไปยังสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง คือ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาและโรงเรียนสุรนารีวิทยา เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการจราจร เป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ บนถนนมิตรภาพบริเวณสถานศึกษาหลักสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา  โดยเอไอเอส เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ WIFI ฟรี บนรถยนต์บัส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน และเพื่อเตรียมรองรับสมาร์ทซิตี้ในอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เส้นทางการเดินรถคือ

เช้า รถออก 07.10 น. จากลานหน้าห้างเดอะมอลล์โคราช

เย็น รถออก 16.00 น. รถออกจากหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

โรงเรียนที่ให้บริการรับ-ส่ง 1.โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 2.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 3.โรงเรียนสุรนารีวิทยา 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

Loading