วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

(กยศ.) มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน สู้ภัยโควิด-19

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน สู้ภัยโควิดด้วยการลดเบี้ยปรับ 80 – 100% สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ และลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระเมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว รวมถึงลดอัตราเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้เหลือ 0.5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

 229 total views,  1 views today