จังหวัดขอนแก่น ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 16 อำเภอ

(7 ม.ค. 64) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งมอบชุดของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขความปรารถนาดีในปี 2564 เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี และครอบครัวในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น โดนความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี จำนวน 42 คน ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม ณ ภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 16 อำเภอ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขความปรารถนาดีของคนขอนแก่น เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดปี 2564 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะมอบชุดของขวัญปีใหม่ส่งความสุขความปรารถนาดีของคนขอนแก่นเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางเคลือบ คุณกัณหา อายุ 103 ปี ณ บ้านเลขที่ 492/2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 2.นางสมหมาย สุกรินทร์ อายุ 104 ปี ณ บ้านเลขที่ 123/1094 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น สำหรับพื้นที่อื่นๆ อีก 40 ราย หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จะนำชุดของขวัญไปมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตามภูมิลำเนาจนครบทุกราย

สำหรับชุดของขวัญปีใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัทเอ็กซอน โมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์โพรดักชั่น โคราชอิงค์,บริษัท พีทีทีอีพี เอสที ลิมิเต็ด , สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัด, นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ และ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง รวมทั้งความร่วมมือของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบความสุขในปี 2564

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ซึ่งผู้ที่มีอายุยืนเพราะการใส่ใจดูแลสุขภาพกายใจ อาหาร การครองตนด้วยความพอเพียง กิจวัตรที่ดีงามที่ปฏิบัติอยู่เสมอ สภาพจิตใจที่เข้มแข็ง เสริมให้มีอายุยืน รวมทั้งครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญ บุตรหลานมีความเคารพรักดูแลเอาใจใส่มีความกตัญญูต่อบุพการีและพลังที่หนุนเสริมผู้สูงอายุ คือ ความเอาใจใส่ของภาคส่วนต่างๆในชุมชน มีจิตอาสา เช่น อพม. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้เป้าเฝ้าระวังความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ เมื่อเดือดร้อนสามารถประสานหน่วยงานภาครัฐให้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที มี อสม.ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างใกล้ชิด แสดงให้เห็นว่าสังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ มากขึ้น ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีอายุยืนเป็นพลังสังคมต่อไป

ทีทมา/ปชส.ขก.

 531 total views,  2 views today