รองผู้ว่าฯขอนแก่น-พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นำส่วนราชการฯขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามงานอำเภอหนองเรือ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือ เวลา 10.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น, โครงการ โคก หนอง นา โมเดล และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอหนองเรือและมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ปี 2564 แก่ข้าราชการ คู่เสี่ยว อำเภอหนองเรือ โดยว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ ให้การต้อนรับ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ รายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และแผนการดำเนินงานปี 2564

-เวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมกลุ่มพัฒนาอาชีพ จากการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บ้านท่าลี่ ม.7 ต. บ้านกง เยี่ยมครัวเรือนคู่เสี่ยว นายสำอาง อ่ำท้าว บ้านเลขที่ 26 ม.7 ต.บ้านกง โดยนางนิตยา ศรีสุระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางพนิดา กลางสาทร ผอ.รพ.สต.บ้านกง ข้าราชการคู่เสี่ยว รายงานความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผ่านมา

ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศชุมชน ร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูล รับทราบประเด็นปัญหา ความต้องการ มาประชุมกับคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ ขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ต่อไป

 225 total views,  1 views today