วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

“ส.ส.ต้อม” ลุยตรวจลำห้วย-แม่น้ำทั้งตำบล ผนึกพลังร่วม อปท. เร่งขุดลอก รับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง พร้อมระบุเตรียมเปิดประชาคมหมู่บ้านวางแผนพัฒนาลำห้วยเป็นถนนสาธารณะ รองรับการขยายเมืองในทุกชุมชน

“ส.ส.ต้อม” ลุยตรวจลำห้วย-แม่น้ำทั้งตำบล ผนึกพลังร่วม อปท. เร่งขุดลอก รับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง พร้อมระบุเตรียมเปิดประชาคมหมู่บ้านวางแผนพัฒนาลำห้วยเป็นถนนสาธารณะ รองรับการขยายเมืองในทุกชุมชน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พ.ค.2564 ที่ลำห้วยศิลา บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ส.อบจ.เขตเมืองขอนแก่น และ นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯและผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบลำห้วยศิลา ตลอดลำน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือรองรับมวลน้ำจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ภายหลังจากลำห้วยแห่งนี้ ซึ่งมีระยะทาง 11 กม.ไม่ได้รับการขุดลอกมานานจนทำให้ร้องระบายน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชและต้นไม้เกิดขึ้นปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณจนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ในการที่ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลลำห้วยหลักที่สำคัญของตำบลมาเป็นเวลานาน


นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จากข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้บูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกันจนนำมาสู่การกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งลำห้วยศิลาแห่งนี้ ระยะทางทั้งสิ้นเกือบ 11 กม. อยู่ภายในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศิลา ซึ่งวันนี้ได้มีคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะต้องทำทันทีแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยที่ อบจ.และ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานในพื้นทีเพราะถือเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชัดเจน เนื่องจากถูกทิ้งร้างไม่มีการขุดลอกมานาน ทั้งเส้นทาง จนทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน ต้นไม้และวัชพืชปลุกคลุมพื้นที่หนาแน่น อย่างจุดที่ลงตรวจสอบภายใน หมู่บ้านหนองกุง ที่มีสภาพที่น่าจะใช้งานได้ไม่ถึงร้อยละ 40 ดังนั้นจึงหารือแนวทางในการแก้ไขซึ่งเทศบาลเมืองศิลา จะเร่งส่งเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ มาทำการขุดลอกลำห้วยศิลา ทันที ตามลับการขุดลอกที่สามารถจะทำได้แบบเรียงลำดับ

https://bpicc.com/i/j1laqR


“ ลำห้วยศิลา นับเป็นลำห้วยสายหลักสำคัญของ ต.ศิลา อ.เมือง ซึ่งต้องยอมรับว่า เขต ต.ศิลา เป็นชุมชนเมืองผสมผสานกับพื้นที่ทางการเกษตร ดังนั้นการใช้น้ำของลำห้วยก็มีทั้งภาคการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำใช้ในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักที่สำคัญคือตั้งแต่ต้นน้ำ ที่ บ.โนนม่วง มาจดจนถึง ถ.มิตรภาพ บ.หนองกุง ระยะทาง 2,750 เมตร ตอนที่ 2 คือจาก ริม ถ.มิตรภาพ บ.หนองกุง ไปจุดถึง กุดกว้าง บ.ศิลา ระยะทา 5,850 เมตร และ ตอนที่ 3 จาก กุดกว้าง บ.ศิลา ไปจนถึงถึง สภ.ย่อย ศิลา ระยะทาง 2,350 เมตร ซึ่งในจุดที่ 2 นั้นจะเห็นว่าเมื่อเกิดฝนตกน้ำจะท่วม ถ.มิตรภาพในจุดนี้อันมีผลมาจากการระบายน้ำของลำห้วยแห่งนี้ไม่ทัน จากสภาพลำห้วยที่ตื้นเขินและมีวัชพืชและขยะเต็มพื้นที่ ดังนั้นแผนการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนรองรับน้ำหลากและน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง คือการจัดเครื่องจักรกลหนักเข้ามาในพื้นที่ทำการขุดลอกเร่งด่วน ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองศิลา และจะประสานงานร่วม อบจ.ขอนแก่น ในการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในบางจุดที่รถขุดลอกไม่สามารถเข้าถึงให้กลายเป็นเรือขุดลอกปฎิบัติงานในจุดดังกล่าวแทน”
นายวัฒนา กล่าวต่ออีกว่า การขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำและเส้นทางระบายน้ำที่จะต้องจัดการจราจรทางน้ำในเขตชุมชนเป็นประเด็นที่สำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมในเขตเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อเก็บกักในภาคการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ขณะเดียวกันจากอัตราความเจริญของเมืองในเขต ต.ศิลา ที่เป็นชุมชนเขตเมืองคู่ขนานกับพื้นที่ภาคการเกษตร คณะทำงานได้มีการหารือกันในการพัฒนาถนนสัญจรเพิ่มเติมในบางพื้นที่ โดยเฉพาะลำห้วยศิลา บางจุด ที่จะมีการเปิดเวทีประชาคมทำประชาพิจารณ์ในระดับหมู่บ้านและระดับพื้นที่ เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาลำห้วยให้กลายเป็นถนน ในรูปแบบคลองร้องเหมือง หรือถนนสัญจรบนคลองระบายน้ำตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตอีกด้วย

https://bpicc.com/i/j17u2x
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading