เต้ยแต่เช้า นายกเทศฯขอนแก่น โชว์เสต็ปเป่าแคนพร้อมกลอนรำชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

เต้ยแต่เช้า นายกเทศฯขอนแก่น โชว์เสต็ปเป่าแคนพร้อมกลอนรำชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จากชาวชุมชน มั่นใจประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนทะลุร้อยละ 70 ครอบคลุมทั้งตำบล

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 15 พ.ค.2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ.สต.ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อพร้อมด้วย ส.ต.อ.ศักดา ศิลปดอนบม ปลัด ทต.บ้านค้อ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และ อสม. ประจำ รพ.สต.ต.บ้านค้อ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต ต.บ้านค้อทุกหมู่บ้า ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหม้อพร้อม สำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด

โดยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความรุ้ความเข้าใจในวัคซีนที่รัฐบาลดำเนินการแล้วนั้นยังคงมีการลงทะเบียนและยืนยันตัวบุคคลเพื่อความชัดเจนและกำหนดวันและเวลาสำหรับการเข้ารับบริการวัคซีนตามจุดที่ทางจังหวัด โดยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวงโปงลางสะออน ได้เรียกความสนใจชาวบ้าน ผ่านการเป่าแคนและกลอนรำเพลินแบบฉบับอีสาน สรา้งความสนุกสนาน ความใกล้ชิด สร้างการมีส่วนร่วม ให้กับคนในชุมชน ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเช้มงวด โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ลงทะเบียนและรับวัคซีนอย่างครอบคลุม

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ คลุกเคล้ากับเสียงแคนและกลอนรำ ทำให้ผู้สูงวัยต่างออกมารอชม และพูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามถึงวัคซีนและสรา้งความเข้่าใจจนนำไปสู่การลงทะเบียนกันทุกคน

นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อกล่าวว่า ประชากรชาวตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่นมีประมาณ 16,000 คน ซึ่งขณะนี้พบว่ามียอดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เพียง 1,000 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก เทศบาลฯจึงได้กำหนดแผนงานในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกตอก ซอก ซอย คณะทำงานของเทศบาฯ จะลงพื้นที่ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตาระบะเวลาที่กำหนด

” หากเดินเข้าไปพูดคุยแบบไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ ชาวบ้านอาจไม่ออกมาให้ความร่วมมือในการรับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากทาง รพ.สต.หรือ เจ้าหน้าที่ อสม. ผมจึงใช้ความสามารถที่มีคือการเป่าแคน ซึ่งถือว่าถูกใจและได้รับความสนใจจากชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ชอบฟังเสียงลำเสียงแคนอย่างมาก สอดแทรกกับกลอนรำแบบวิถีอีสาน เพื่อเรียกความสนใจและได้พบปะพูดคุย กับทางเจ้าหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งเสียงแคนและกลอนรำยังคงเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย”

นายก ทต.บ้านค้อ กล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นั้นต้องเว้นระยะห่างในระหว่างการลงพื้นที่กับชาวบ้าน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพราะในขณะนี้การรณรงค์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วน ด้วยกระแสทางสังคมทำให้คนกลัวการฉีดวัคซีน แต่หากมีการรณรงค์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ซึ่งเราได้ให้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพูดคุยกับชาวบ้าน ทำให้ประชาชนเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่สำคัญมีการอาศัยศิลปวัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อม เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงแคนก็จะออกมา ถ้าหากว่ามาเดินเฉยๆ ก็อาจจะไม่มีคนสนใจออกมา แต่หากมีความสนุกสนานก็จะเริ่มมีความสนใจออกมาดูว่าเรากำลังทำอะไร เพราะสังคมขณะนี้กำลังเกิดความตึงเครียดอยู่แล้ว เมื่อมีเสียงแคนทุกคนก็เดินออกมาดูหน้าบ้าน ทำให้เห็นการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ โดยทางตำบลบ้านค้อตั้งเป้าว่าจะออกรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซันให้ถึง 70%เพื่อป้องกันตนเองและคนอื่น เมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้ว โอกาสของการแพร่ระบาดก็จะลดลงด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 267 total views,  1 views today