วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ขอนแก่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลิ่งทรุด หลังฝนตกลงมาต่อเนื่อง เร่งจัดหาพื้นที่ปลอดภัยรับมือตลอดทั้งช่วงหน้าฝนปีนี้

ขอนแก่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลิ่งทรุด หลังฝนตกลงมาต่อเนื่อง เร่งจัดหาพื้นที่ปลอดภัยรับมือตลอดทั้งช่วงหน้าฝนปีนี้

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 พ.ค.2564 นายทวีชาติ ติตะปัญ ประธานสภาเทศบาลตำบลพระลับ หรือ ทต. พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระลับ ,นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระลับ และฝ่ายปกครองตำบลพระลับ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพื้นดินแนวตลิ่งริมห้วยพระคือทรุดตัว ในเขต บ.พระคือและ บ.หนองโพธิ์ ต.พระลับ

นายทวีชาติ ติตะปัญ ประธาน สภา ทต.พระลับ กล่าวว่า คณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายสภาฯ ฝ่ายบริหารปละฝ่ายปกครอง ทำงานร่วมกันเป้นทีมเพื่อเร่งเข้าไปสำรวจ ตรวสอบและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือร้อน ซึ่งที่ บ.พระคือ และ บ.หนองโพธิ์ นี้นั้นเบื้องต้นพบว่าจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดพื้นดินแนวตลิ่งริมฝั่งห้วยพระคือทรุดตัว ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำและยุ้งข้าวได้รับความเสียหาย 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย นายเสนีย์ วิชาศรี บ้านเลขที่ 102 บ้านหนองโพธ์ ม.11 ซึ่งยุ้งข้าวได้รับความเสียหาย,นายสังทอง อุบลพิทักษ์ บ้านเลขที่ 154 บ.พระคือ ม. 16 ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และนายสุพรัตน์ นาคประเวศน์ บ้านเลขที่ 161 บ.พระคือ ม.16 ซึ่ง บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

” ตณะทำงานร่วมทุกฝ่าย ได้สำรวจความเสียหายและสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแนวตลิ่งริมฝั่งห้วยพระคือ เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้ทันท่วงที ขณะเดียวันยังคงมีการประสานงานร่วมทุกฝ่ายในการจัดหาพื้นที่ที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้ที่เสี่ยงภัยตามแนวทางและระเบียบที่ทางราชการกำหนด”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 281 total views,  1 views today