วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

03 มิ.ย. 2021
310

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 ม.ย.2564 ที่ลานเอนกประสงค์ อบต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อ.พล โดยได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 12 รายและได้รับการยืนยันแล้วว่าบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ที่บ้านลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล โดยที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ได้มีรายงานรายละเอียดของสถานการณ์ ว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมาได้มีคนงานก่อสร้างจำนวน 12 คน ได้เดินทางมาจากแคมป์งานก่อสร้างอิตาเลี่ยน เขตคลองเตย กรุงเทพฯด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีผู้โดยสารร่วมเดินทางจำนวน 12 คน ถึงบ้านลอมคอมในวันที่ 22 พ.ค.และอาศัยอยู่ในบ้านพักของตัวเอง ต่อมาวันที่ 25-26 พ.ค. 2564 บุคคลกลุ่มดังกล่าวมีอาการไอจาม คัดจมูก และเจ็บคอ จำนวน 2 คน จึงไปพบแพทย์ที่รพ.พล จากนั้นวันที่ 27 พ.ค.คนงานอีก 10 คน พร้อมสมาชิกในครอบครัว เข้ารับการตรวจคัดกรองตามลำดับ ปรากฏผลเป็นบวกทั้ง 12 คน ส่วนสมาชิกในครอบครัวไม่พบ

” อ.พล ได้ร่วมหารือกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด โดยการปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลเข้าออกในพื้นที่บ้านลอมคอม เว้นแต่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีภารกิจจำเป็นและได้รับอนุญาตเท่านั้น และให้ประชาชนงดเว้นการออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น รวมทั้งให้งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์งานรื่นเริงต่างๆภายในหมู่บ้าน และให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พ ร ะ บ ร ม ร าชิ นี พระชนมพรรษา 43 พรรษา สำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ พิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละพื้นที่ โดยที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ขอนแก่น พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในห้วงขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ต.ลอมคอม จึงได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพลรวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ นำสิ่งของมามอบแก่ประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบและนำถุงยังชีพ จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มามอบให้ประชาชนในพื้นที่บ้านลอมคอม อีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading