วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ขอนแก่นพร้อมให้บริการวัคซีน วันแรกทั้งจังหวัด 27 จุด ขณะที่รถบัสจิตอาสา ให้บริการฟรีจากจุดจอดรอบเมืองนำคนมาฉีดวัคซีน ในจุดที่ สธ.กำหนด

05 มิ.ย. 2021
268

ขอนแก่นพร้อมให้บริการวัคซีน วันแรกทั้งจังหวัด 27 จุด ขณะที่รถบัสจิตอาสา ให้บริการฟรีจากจุดจอดรอบเมืองนำคนมาฉีดวัคซีน ในจุดที่ สธ.กำหนด ผู้ว่าฯย้ำชัด ทุกคนต้องได้รับวัคซีน หากรายงานตัวและร่างกายไม่พร้อมสามารถเลื่อนวันได้ และการรับวัคซีนประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 มิ.ย.2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือ KICE (ไคซ์) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ สำนักงานสาธารณสุข จัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในความรับผิดชอบของ รพ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น และ พญ.นาตยา มิลด์ ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในขั้นตอนสุดท้ายของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.ขอนแก่น เพื่อซักซ้อมทำความใจและตรวจสอบการดำเนินงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายประจำศูนย์ในการให้บริการวัคซีนกับประชาชนชาวขอนแก่นที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและตามบัญชีรายชื่อที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น กำหนด
โดยคณะได้เดินตรวจสอบความพร้อมของคณะทำงานทุกฝ่ายตามจุดที่กำหนดเริ่มจาก จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าอาคารศูนย์ประชุมฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำและรับผิดชอบ ในการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด จากนั้นมาในขั้นตอนจุดที่ 2 คือการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ จุดที่ 3 คือขั้นตอนการตรวจวัดความดัน จุดที่ 4 การซักประวัติ จุดที่ 5 การพบแพทย์ จุดที่ 6 จุดให้บริการวัคซีน จุดที่ 7 จุดสังเกตอาการ และจุดที่ 8 คือการรับใบนัดและเอกสารต่างๆ โดยในการซักซ้อมและทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เฉพาะในจุดที่ให้บริการวัคซีน คือตั้งแต่จุดที่ 2 เป็นต้นไป ทุกจุดฉีดวัคซีน ทั้งจังหวัด จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าในพื้นที่เท่านั้น ญาติ หรือผู้ติดตามจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เพื่อลดความแออัดและให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากการบริหารจัดการวัคซีนกับผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้นเป็นไปตามบัญชีรายชื่อและแผนงานที่คณะทำงานได้จัดเตรียมไว้แล้วอย่างครบถ้วน ซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ประชุมไคซ์ ในความรับผิดชอบของ รพ.ขอนแก่น จะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. จำกัดรอบการเข้ารับบริการ ครั้งละ 200 คน เฉพาะจุดนี้ให้บริการฉีดวัคซีน วันละไม่น้อยกว่า 1,200 คน ซึ่งขอให้ทุกคนนั้นได้ตรวจสอบรายชื่อและเร่งยืนยันตัวตน เพื่อที่จะเข้าการฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนที่รัฐบาลกำหนด
“ ขอเน้นย้ำเรื่องการแต่งกายที่ต้องเหมาะต่อการรับวัคซีน โดยเฉพาะเสื้อที่จะต้องสามารถถลกแขนเสื้อหรือพับแขนเสื้อได้ และงดการถ่ายภาพในจุดการให้บริการทางการแพทย์เด็ดขาด ขณะที่ผู้ทีมีรายชื่อเข้ารับวัคซีนหากพบว่าเมื่อมาถึงสถานที่ฉีดแล้วเกิดเหตุกะทันหัน อาทิ ความดันขึ้น หรือร่างกายไม่พร้อมที่จะรับวัคซีนตามที่แพทย์ให้คำวินิจฉัยก็จะสามารถเลื่อนนัดการรับวัคซีนออกไปได้อีก โดยจะยังคงสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับผู้ที่มีรายชื่อทุกคน และการรับวัคซีนนั้นจะรับซิโนแวคหรือแอสต้าเซเนก้า นั้น ขณะนี้วัคซีนทั้ง 2 ประเภทเดินทางมาถึงที่ขอนแก่นแล้ว โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะบุคคลใด จะรับวัคซีนตัวใด อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีรถโดยสารจิตอาสา โดยเฉพาะจากขอนแก่นซิตี้บัส ที่จะจัดรถซิตี้บัส รับ-ส่ง ผู้ที่จะฉีดวัคซีน ในจุดจอดที่กำหนด ซึ่งเป็นการให้บริการฟรี ในการร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ชาวขอนแก่นได้ฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ครบทุกคน”


ขณะที่ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวว่า นอกจากจุดฉีดวัคซีนหลักในเขตเมือง คือ ที่ศูนย์ประชุมไคซ์ ในความรับผิดชอบของ รพ.ขอนแก่น และ ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ในความรับผิดชอบของ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว ในวันที่ 7 เป็นต้นไป จะมีจุดฉีดวัคซีน ในพื้นที่จุดต่างๆที่กำหนดที่จะพร้อมให้บริการวัคซีนเพิ่มเติมอีก 27 จุด จากนั้นจะขยายจุดให้บริการวัคซีน ครอบคลุมทั้งจังหวัดรวม 45 จุด โดยขณะนี้ขอนแก่น ได้มีวัคซีน ซิโนแวค แล้ว 8,560 โดส และวัคซีนของแอสตร้าเซเนก้า ที่จะได้รับในสัปดาห์หน้าทั้งสิ้น 16,500 โดส ในจำนวนนี้จะเร่งทำการฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมและลงทะเบียน ผ่านการลงทะเบียนของหน่วยพยาบาลในพื้นที่ ที่มีการลงทะเบียนไปแล้วทั้งสิ้นรวมกว่า 44,000 คน ขณะที่การลงทะเบียนรับวัคซีน ของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรค ขณะนี้มีผู้ลงชื่อและยืนยันตัวตนเข้ารับวัคซีน ทั้งสิ้นเกือบ 800,000 คน ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนรวมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและระบบขอนแก่นพร้อมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่จะครอบคลุมมากถึงร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรของจังหวัดในภาพรวม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 312 total views,  1 views today